miércoles, 12 de diciembre de 2012

13 de desembre,festivitat de Santa Llúcia, salvadora de la vista
Per visualitzar bé la imatge, és necessari unes ulleres 3D ( filtre verd-vermell)

martes, 23 de octubre de 2012

Curs Bàsic de Teràpia Visual. Murcia, Setembre de 2012


Els passats 29 i 30 de setembre el Colegio de Ópticos Optometrista de la Región de Murcia (COORM) i l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) van organitzar a la capital murciana el Curs bàsic de Teràpia Visual.El curs està acreditat pel consell de formació continuada de les professions sanitàries.
En Marcel Bartumeus, responsable del Centre d'Otometria Revip, va ser l'encarregat d'impartir la formació.
Degut a la bona acollida per part dels assistents, s'està ja organitzant un segon edició de cares a l'estiu/tardor de l'any vinent.


miércoles, 17 de octubre de 2012

Servei de revisions visuals i xerrades per a escoles


Segons diversos estudis, entre un 15 i un 30% dels problemes d'aprenentatge poden ser deguts a una alteració del sistema visual. Ara que el curs escolar tot just s'acaba d'iniciar, és un bon moment per avaluar la integritat del sistema de visió dels nostres alumnes.


El Centre d'Optometria Revip us ofereix la possibilitat de realitzar revisions visuals al vostre centre escolar. També
organitzem xerrades i cursos destinats als pares i al professorat per tal de donar eines que facilitin la detecció dels problemes visuals a l'aula.


Si esteu interessats en algun d'aquests serveis, podeu demanar més informació trucant al 872 08 19 85 o enviant un correu electrònic a revip@revip.net
viernes, 5 de octubre de 2012

Millorar les Dificultats d’Aprenentatge en el Segle XXI

El proper dissabte 24 de novembre, tindrà lloc a Barcelona la primera jornada interdisciplinària organitzada per l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV), dirigida a tots els professionals que treballen a l’entorn de l’infant.

 
L'objectiu de la jornada és la posada en comú de les diferents disciplines vinculades al món de l'aprenentatge per poder afrontar les dificultats actuals i abordar d'una manera integradora la pràctica professional.


 
Entre els ponents, podrem gaudir de l'exposició "Aprendre a través de l'audició" que realitzarà el nostre company i col·laborador Jordi Galceran
 

Lloc: Hotel Silken Rambla, c/ Pintor Fortuny  13, Barcelona
Dates: dissabte 24 de novembre del 2012


Per més informació o accedir al programa de ponències, clica aquí

miércoles, 25 de abril de 2012

NOVA EDICIÓ del Curs Bàsic de Teràpia Visual


Mantenir la vista en forma i aprendre a mirar les coses és imprescindible en una societat on el fracàs escolar i l'estrès visual provocat per l'entorn de les noves tecnologies guanya terreny. En conseqüència, apropar els coneixements de la teràpia visual a totes les persones que opten per aquesta especialització, o bé que desitgen donar un millor servei en els seus llocs de treball, és l'objectiu de la nostra proposta .
                                              

L'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) t'ofereix la possibilitat d'iniciar-te en aquest món amb una nova edició del seu Curs Bàsic de Teràpia Visual.  
L'objectiu és dotar als assistents dels coneixements bàsics per al tractament de les disfuncions que afecten l’agudesa visual, la motilitat ocular, l’acomodació i la visió binocular dins d’un marc teòric d’integració de la funció visual amb la resta de capacitats de la persona i el seu entorn.

El ponent serà Marcel Bartumeus, diplomat en Òptica i Optometria per l'EUOOT, màster oficial en Optometria i Ciències de la Visió per l'EUOOT, llicenciat en Psicologia per la UOC i optometrista comportamental del Centre Optomètric REVIP. Membre de l'ACOTV i de SIODEC. Lloc:  SEU DE L'ACOTV ( Av. Mistral  40, entresòl 8è, Barcelona)
Dates: 28-29 d'abril


Per més informació, clica aquí

lunes, 27 de febrero de 2012

Estudi sobre les habilitats visuals dels nens/es amb problemes d'aprenentatge

  
 
L'objectiu de l'estudi és comparar quines habilitats visuals tenen reduïdes els nens/es amb problemes d'aprenentatge (APA) en relació amb els nens/es sense problemes d'aprenentatge (SPA).

MATERIAL i MÈTODES
Durant tres anys (cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011) es van realitzar exàmens optomètrics als alumnes de primer de primària d'una escola concertada de Girona. En total es realitzaren 148 revisions a nens i nenes d'entre 5 anys i 10 mesos i 6 anys i 11 mesos. Un cop obtinguts els resultats l'escola indicà quins dels alumnes tenien problemes d'aprenentatge (42) i quins no (106).
Les revisions es realitzaren sempre a la mateixa aula de l'escola, pel matí (el sistema visual no està tan fatigat) i amb els mateixos optometristes. En concret, s'avaluaren:
 • l'agudesa visual: capacitat per discriminar detalls
 • l'estat refractiu: presència de miopia, hipermetropia o astigmatisme
 • l'amplitud acomodativa: capacitat per enfocar correctament
 • la visió binocular: relació de coordinació entre ambdós ulls
 • l'estereopsi: visió en tres dimensions
 • la visió als colors: per descartar la presència de daltonisme
 • la percepció visual: processament de la informació rebuda pel canal visual
 • la dominància visual: relació entre l’ull i la mà dominants
 • el reflex visuopostural: postura que adopta l’alumne en llegir i escriure
 • la pinça escribana: forma d’agafar el llapis.

RESULTATS
La primera dada destacable de l'estudi és que tan sols el 2,2% dels nens/es avaluats presenta alteracions de l'agudesa visual. Pel que fa a la presència de defectes refractius el percentatge és del 4,6%. Això contrasta amb els alts percentatges d'anomalies detectades en la resta d'habilitats visuals com per exemple motilitat ocular (60,2%), percepció visual (44,7%), dominància visual (47%). Aquesta diferència és deguda a que totes les exploracions visuals inclouen de manera rutinària l'avaluació de l'agudesa visual i els defectes refractius però no informen de l'estat de la resta d'habilitats.
Pel que fa a les diferències entre els dos grups d'alumnes (APA i SPA), no es detecten diferències estadísticament significatives en agudesa visual, defectes refractius, acomodació, binocularitat, visió dels colors i dominància visual. Per a la resta d'habilitats, es posa de manifest que:
 • el 69% dels nens/es amb problemes d'aprenentatge (APA) tenen dificultats en els moviments sacàdics oculars en comparació al 43,3% dels nens/es sense problemes d'aprenentatge (SPA). Els moviments sacàdics són els que realitzen els ulls durant la lectura. La seva disfunció comporta que els ulls no es moguin de manera correcta mentre llegim cosa que pot alterar de manera significativa el rendiment lector.
 • A nivell de percepció visual, el 62% dels nens APA tenen dificultats en l'àrea de discriminació visual (capacitat per percebre les característiques distintives entre objectes) en relació al 26,4% dels nens SPA; també observem diferències significatives en el tancament visual (capacitat per percebre l'objecte d'interès amb el mínim de pistes possible) on el 54,7% dels nens APA tenen dificultats en relació al 35,8% dels nens SPA. En general, les habilitats de percepció visual permeten la correcta descodificació visual dels signes escrits (números, lletres, dibuixos...). La seva alteració, doncs, pot comportar un retard en l'adquisició de la lectoescriptura.
 • Per últim, el 35,9% dels nens SPA tenen dificultat per mantenir una bona postura de treball. Aquest percentatge augmenta a un 53% si ens referim als nens APA. Quan alterem la distància dels ulls al paper (perquè ens apropem en excés, perquè girem el cap...) incrementem l'estrès visual provocant, amb el temps, que les tasques amb forta demanda visual (com la lectura o l'escriptura) esdevinguin, ocularment, més difícils de realitzar.


CONCLUSIONS
Les dades confirmen que a primer curs de primària els moviments oculars, la percepció visual i la postura influeixen en el rendiment acadèmic. El fet que no existeixin diferències entre els nens/es APA i SPA en la resta d'habilitats és degut (sobretot pel que fa a l'acomodació i a la visió binocular) a que no són habilitats determinants en aquesta franja d'edat i sí més importants a mesura que l'alumne es va fent gran (a partir de tercer).
Tenint en compte aquest fet, considerem que els exàmens visuals que es realitzen a les consultes haurien d'incloure proves específiques que avaluessin aquestes habilitats, sobretot quan la demanda es relaciona amb dificultats d'aprenentatge.
En aquest sentit, és important que tant l'escola com els mateixos pares exigeixin als professionals de la visió un estudi complert que els confirmi o descarti la implicació del sistema visual en les dificultats mostrades per l'alumne.